På Hell

 

Samme som i fjor

Regn, tåke, gule blader

og dine smilerynker mer markert

 

Høsten er i deg

men du faller ikke.

Moden, vis og reflektert

Oktober tar tak

uberegnelig, full av blindpassasjerer

 

Din vei er åpen

et sted er endestasjonen

ingen kjenner

 

Alle møter høst

det er livets trøst

 

JC

spet. 13