Nærhet

 

Jeg kan bære din sorg

ett stykke på veien

og åpne min glede i din

Men jeg kan ikke leve ditt liv

eller dø din død

 

Vi kan bytte blikk

og kjærtegn, veksle ord

og krefter mellom oss

Men du er ikke meg

Og jeg er ikke deg

 

Derfor kan vi finne frem

til hverandre, for å være

oss selv hos hverandre

en liten stund i tiden

 

Stein Mehren