Det er ikke lagt inn noen video

Å søster

 

Å søster, når jeg griper fatt i din hånd,

hold meg godt fast, og la det vare.

Vårherre har sagt vi har disse bånd,

som en beskyttelse mot fare.

 

Å søster, er jeg ikke din egen bror,

en som din omsorg aldri glemmer,

og er vår mening ikke den her på jord

å gå den veisom Han bestemmer?

 

Vi vokste opp i sammen

fra vugge til grav.

Vi døde og ble gjenfødt

i mysteriets hav.

 

Å søster, når jeg har en stein i min kropp,

vær da den vennen som jeg trenger.

Tid er et hav til en kyst dukker opp,

snart fins jeg ikke her lenger.

 

Bob Dylan  

 

(org. Oh sister)