Logistikk i ulage

 

Det skjedde på trikken at logistikken fikk hikken.

For du var ikke der da jeg hadde deg kjær

og jeg var heller ikke der da din lyst var stor og svær.

 

Du strekte dine hender mot min verden i håp om bunnløs lykke,

men jeg fikk ikke det store rykket.

Det var dumt for da jeg endelig var hektet på deg

hadde du gått din vei.

 

Dette diktet kunne vært skrevet av Herman Wildenvey

men nei!   Det var av meg!

 

Jan-Christian Nordahl

Hentet fra "Blues på verseføtter"