Hva er meningen med det hele?

Et dikt fra Bluespoeten illustrert med bilder.