Etter 25 års tjeneste som selvutnevnt stasjonsmester måtte Tore F. Haagensen si farvel til sin kulturinstitusjon på Sandermosen stasjon ved Gjøvikbanen. Rom eiendom ville overta den gamle stasjonen for å leie den ut til markeds pris. En trist dag men Tore holder humøret opp med å deklamere dikt.