Bluespoeten leser om Kåres sommerhatt.

Når jeg er borte. Lest av Bluespoeten. Musikk: Richard Gjems