Et polsk dikt oversatt til norsk av Jørn Simen Øverli.  Bluespoeten fremfører diktet akkompagnert av munnspillvirtuosen Richard Gjems. Tittel: Når jeg er borte!